Rehabilitatsioon

Rehabilitatsioon 2018-07-08T18:09:10+00:00

Rehabilitatsiooniteenus

Rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste kontaktandmed on leitavad majandustegevuse registrist. Majandustegevuse registri avalehel tuleb vasakust menüüst valida otsing, seejärel ettevõtja otsing, seejärel sisestada etteantud otsingulahtritesse vajalikud parameetrid (tegevusala: rehabilitatsiooniteenuse osutamine, ettevõtja nimi, registrikood vms).

Kontaktandmed rehabilitatsiooniteenuse järjekorda registreerimiseks asuvad tegevuskoha andmete juures. Majandustegevuse register on leitav siit

Rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste andmed järjekordade kohta sihtgruppide lõikes:

Puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad lapsed
Vaata
Puude raskusastet omavad 16-aastased ja vanemad isikud
Vaata
16-aastased kuni vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud, kellele on määratud töövõimekaotus 40% või enam
Vaata
Alaealiste komisjoni otsusel suunatud alaealised
Vaata