Projektid 2019-04-15T16:30:16+00:00
Projekt „Erivajadus.eu koostööplatvormi edasiarendus”

Euroopa Sotsiaalfondi meede “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”, tegevus 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”
Taotleja: Special Needs Solutions MTÜ
Taotletav summa: 40 000 eurot
Projekti periood: 11.03.2019 – 10.09.2019
Projekti sihtgrupp: Erivajadusega inimesed ja nende hooldajad

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärgiks on arendada välja koostööplatvorm, mis ühendab erivajadusega inimeste ja hoolduskoormusega inimeste seast käsitöö valmistajad, käsitöö tooraine pakkujad ning käsitöö toodangu lõppkliendid.

Projekt „Erivajadus.eu koostööplatvormi edasiarendus”

Euroopa Sotsiaalfondi meede “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”, tegevus 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”
Taotleja: Special Needs Solutions MTÜ
Taotletav summa: 40 000 eurot
Projekti periood: 11.03.2019 – 10.09.2019
Projekti sihtgrupp: Erivajadusega inimesed ja nende hooldajad

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärgiks on arendada välja koostööplatvorm, mis ühendab erivajadusega inimeste ja hoolduskoormusega inimeste seast käsitöö valmistajad, käsitöö tooraine pakkujad ning käsitöö toodangu lõppkliendid.